Hướng dẫn thanh toán – She by Shj

Hướng dẫn thanh toán

Khách hàng khi mua sắm tại shebyshj.com.vn thanh toán theo các cách sau:

 

- Cách 1: Thanh toán trước online qua thẻ tín dụng (Visa, Master card, ATM....):

 

+ Bước 1: Khách hàng đặt hàng, cung cấp thông tin đầy đủ, xác thực.

 

+ Bước 2: Khách hàng thanh toán trước.

 

+ Bước 3: shebyshj.com.vn kiểm tra, xác nhận đơn hàng và chuyển hàng.

 

+ Bước 4: Khách hàng kiểm tra và nhận hàng.

 

- Cách 2: Thanh toán sau(COD):

 

+ Bước 1: Khách hàng đặt hàng; cung cấp thông tin đầy đủ, xác thực

 

+ Bước 2: shebyshj.com.vn xác thực đơn hàng;

 

+ Bước 3: shebyshj.com.vn xác nhận thông tin khách hàng (điện thoại, tin nhắn, email).

 

+ Bước 4: shebyshj.com.vn chuyển hàng.

 

+ Bước 5: Khách hàng nhận hàng và thanh toán.

Treat your inbox

Nhập địa chỉ email của bạn để nhận được tin tức mới nhất