SS5% – She by Shj
Sale! Tạm hết hàng

Black Clara Top

320,000₫ 304,000₫

Brown Jelly Skirt

480,000₫ 456,000₫

Brown Poly Top

290,000₫ 275,500₫

Celine Dress

440,000₫ 418,000₫

Clara Top

320,000₫ 304,000₫

Copper Top

350,000₫ 332,500₫

Crimson Top

360,000₫ 342,000₫

Elpis Top

340,000₫ 323,000₫

Hela Top

340,000₫ 323,000₫

Jelly Skirt

480,000₫ 456,000₫

Joy Top

330,000₫ 313,500₫

Julia Dress

590,000₫ 560,500₫

Laina Skirt

440,000₫ 418,000₫

Leora Skort

390,000₫ 370,500₫

Mei Skort

440,000₫ 418,000₫

Mirana Top

360,000₫ 342,000₫

Nira Top

390,000₫ 370,500₫

Phoebe Skirt

440,000₫ 418,000₫

Primrose Top

350,000₫ 332,500₫

Regina Dress

660,000₫ 627,000₫

Runa Skirt

410,000₫ 389,500₫

Tie Mini Skirt

160,000₫ 152,000₫

Valencia Top

350,000₫ 332,500₫

White Hela Top

340,000₫ 323,000₫
Sale!

Black Clara Top

320,000₫ 304,000₫
Sale!

Brown Jelly Skirt

480,000₫ 456,000₫
Sale!

Brown Poly Top

290,000₫ 275,500₫
Sale!

Celine Dress

440,000₫ 418,000₫
Sale!

Clara Top

320,000₫ 304,000₫
Sale!

Copper Top

350,000₫ 332,500₫
Sale!

Crimson Top

360,000₫ 342,000₫
Sale!

Elpis Top

340,000₫ 323,000₫
Sale!

Hela Top

340,000₫ 323,000₫
Sale!

Jelly Skirt

480,000₫ 456,000₫
Sale!

Joy Top

330,000₫ 313,500₫
Sale!

Julia Dress

590,000₫ 560,500₫
Sale!

Laina Skirt

440,000₫ 418,000₫
Sale!

Leora Skort

390,000₫ 370,500₫
Sale!

Mei Skort

440,000₫ 418,000₫
Sale!

Mirana Top

360,000₫ 342,000₫
Sale!

Nira Top

390,000₫ 370,500₫
Sale!

Phoebe Skirt

440,000₫ 418,000₫
Sale!

Primrose Top

350,000₫ 332,500₫
Sale!

Regina Dress

660,000₫ 627,000₫
Sale!

Runa Skirt

410,000₫ 389,500₫
Sale!

Tie Mini Skirt

160,000₫ 152,000₫
Sale!

Valencia Top

350,000₫ 332,500₫
Sale!

White Hela Top

340,000₫ 323,000₫
  • 1
  • 2

Treat your inbox

Nhập địa chỉ email của bạn để nhận được tin tức mới nhất